RADNO VRIJEME U DANE NOVOGODIŠNjIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2018.GODINE

 • DERVENTA
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-15 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine-----------------od 07-15 časova


  PJ Dragstor „Super Kort“ Derventa,ulica Kralja Petra 1 bb Derventa radiće po sledećem rasporedu:
  31.12.2017.godine – od 06-20 časova
  01.01.2018.godine – od 09-21 čas
  02.01.2018.godine – redovno radno vrijeme
  06.01.2018.godine- od 06-21 čas
  07.01.2018.godine – neradni dan


  BROD:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-12 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- neradni dan


  DOBOJ:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-13 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- radno vrijeme za navedeni dan odrediće
  se u skladu sa Odlukom Vlade RS-neradni dan

  PJ „Super Kort br.1“ Doboj na dan 31.12.2017.godine radiće do 19 časova

   

  BIJELjINA:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-13 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- radno vrijeme za navedeni dan odrediće
  se u skladu sa Odlukom Vlade RS –neradni dan


  ŠAMAC:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2017.godine----------------- od 07-15 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- neradni dan


  SRBAC:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 08-16 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- neradni dan


  ŠIPOVO:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-13 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 07-13 časova


  PJ „Super Kort “ Šipovo na dan 31.12.2017.godine radiće do 14 časova


  PRIJEDOR:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 08-13 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 08-13 časova


  BANjA LUKA:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 08-16 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- neradni dan


  PJ Dragstor „Super Kort br.4“ Banja Luka,ulica Njegoševa br.48,Banja Luka radiće po sledećem rasporedu:
  31.12.2017.godine – od 6.30-20 časova
  01.01.2018.godine – od 09-21 čas
  02.01.2018.godine - redovno radno vrijeme
  06.01.2018.godine- od 06.30-21 čas
  07.01.2018.godine – neradni dan


  TESLIĆ:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-15 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 07-15 časova


  ČELINAC:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- neradni dan


  KOTOR VAROŠ:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 08-14 časova
  06.01.2018.godine------------------ od 08-14 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 08-14 časova


  STANARI:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-15 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 07-15 časova

   

  KOZARSKA DUBICA:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 08-12 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 08-12 časova


  KOSTAJNICA:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-14 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 07-14 časova


  BRČKO:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07-12 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme


  LOPARE:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 07- 12 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 07-12 časova


  BIHAĆ:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme
  07.01.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme osim za
  Pravoslavne vjernike koji imaju pravo na
  slobodan dan


  ZVORNIK:
  01.01.2018.godine ----------------- neradni dan
  02.01.2018.godine----------------- od 6.30-15 časova
  07.01.2018.godine----------------- neradni dan
  09.01.2018.godine----------------- od 6.30-15 časova


  Na dan 31.12.2017. godine svi maloprodajni objekti za koje je nedeljom redovno radno vrijeme određeno duže od 18.00 časova,navedenog dana radiće do 18.00 časova,a poslovnice za koje je nedeljom određeno kraće radno vrijeme pridržavat će se radnog vremena kako je određeno za nedjelju.
  Izuzetak su poslovnice PJ Dragstor „Super Kort „ Derventa,PJ Dragstor „Super Kort br.4“ Banja Luka , PJ „Super Kort br.1“ Doboj ,PJ „Super Kort“ Šipovo za koje je određen poseban režim rada navedenog dana.

  Na dan 06.01.2018. godine svi maloprodajni objekti izuzev PJ Dragstor „Super Kort „ Derventa,PJ Dragstor „Super Kort br.4“ Banja Luka, za koje je određen poseban režim rada, radiće skraćeno radno vrijeme,odnosno do 19.00 časova.


  Kafić i restoran u Derventi u sklopu tržnog centra „Hiper Kort“ na dan 01.01.2018.godine radiće od 11 časova.


  Takođe,postoji mogućnost izmjene radnog vremena za 09.01.2018.godine,ukoliko Vlada RS u međuvremenu bude donijela posebnu Odluku za rad navedenog dana.