Free HTML5 Bootstrap

RADNO VRIJEME KORT MARKETA ZA VRIJEME PRAZNIKA NA DANE 1, 2. i 9.5. 2018. GODINE

DERVENTA

 

01.05.2018.godine -----------------neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova PJ Dragstor „Super Kort 1“ Derventa, ul. Kralja Petra 1 bb, radiće redovno radno vrijeme Kafe-restoran u sklopu tržnog centra „Hiper Kort“ Derventa, radiće redovno radno vrijeme u navedene dane praznika.

 

BROD

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova DOBOJ 01.05.2018.godine ----------------- od 07-12 časova 02.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova STANARI 01.05.2018.godine -----------------neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova BIJELJINA 01.05.2018.godine ----------------- od 07-12 časova ( samo maloprodaja )

 

02.05.2018.godine----------------- radno vrijeme do 15 časova ( malop. i veleprodaja) 09.05.2018.godine----------------- radno vrijeme do 15 časova ( malop. i veleprodaja)

 

ŠAMAC

 

01.05.2018.godine ----------------- od 07-12 časova 02.05.2018.godine----------------- neradni dan 09.05.2018.godine----------------- neradni dan SRBAC 01.05.2018.godine ----------------- od 08-12 časova 02.05.2018.godine----------------- od 08-16 časova 09.05.2018.godine----------------- od 08-12 časova ŠIPOVO 01.05.2018.godine ----------------- od 07-12 časova 02.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova

 

PRIJEDOR:

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova

 

BANJA LUKA

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 08-16 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova PJ Dragstor „Super Kort 4 Petrićevac“ Banjaluka, ul. Njegoševa 48, radiće redovno radno vrijeme

 

TESLIĆ-ČEČAVA

 

01.05.2018.godine ----------------- od 07-15 časova 02.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-15 časova

 

ČELINAC

 

01.05.2018.godine ------------------ od 07-13 časova 02.05.2018.godine----------------- od 07-13 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-13 časova

 

KOTOR VAROŠ:

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 08-14 časova 09.05.2018.godine----------------- od 08-14 časova

 

KOZARSKA DUBICA

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 08-12 časova 09.05.2018.godine----------------- od 08-12 časova BRČKO 01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova 09.05.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme

 

KOSTAJNICA:

 

01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- od 07-14 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-14 časova LOPARE 01.05.2018.godine ----------------- od 07-12 časova 02.05.2018.godine----------------- od 07-17 časova 09.05.2018.godine----------------- od 07-12 časova BIHAĆ 01.05.2018.godine ----------------- neradni dan 02.05.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme 09.05.2018.godine----------------- redovno radno vrijeme

 

ZVORNIK

 

01.05.2018.godine ----------------- od 6.30-15 časova 02.05.2018.godine----------------- od 6.30-15 časova 09.05.2018.godine----------------- od 6.30-15 časova NOVI GRAD: 01.05.2018.godine ----------------- od 08-12 časova 02.05.2018.godine----------------- od 08-12 časova 09.05.2018.godine----------------- od 08-12 časova

 

 

 

 

30.04.2018

  • Kort marketi